Publikációk

Export 54 results:
Sort by: Author Title Type [ Year (Asc)]
2010
Orosz, G., "Egy vertikális nyelvi kereső készítése", VII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Tanszékcsoport, 2010.
Fejes, L., and A. Novák, "Obi-ugor morfológiai elemzők és korpuszok", VII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Tanszékcsoport, pp. 284-291, 2010.
Laki, L J., and G. Prószéky, "Statisztikai és hibrid módszerek párhuzamos korpuszok feldolgozására", VII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, Szegedi Egyetem, 12/2010.
2011
Laki, L J., "Angol-magyar statisztikai gépi fordító rendszer minőségének javítása", V. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia, Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet, 02/2011.
Novák, A., G. Orosz, and B. Indig, "Javában taggelünk", VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, Szegedi Egyetem, 12/2011.
Tamás, D., M. Ruffai, R. Sólyom, O. Seidl-Péch, L. László, and G. Orosz, "Konferenciabeszámolók", Magyar Terminológia, vol. 4, pp. 107–123, 2011.
Siklósi, B., G. Orosz, and A. Novák, "Magyar nyelvű klinikai dokumentumok előfeldolgozása", VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, 2011.
Laki, L J., "Statisztikai gépi fordítási módszereken alapuló egynyelvű szövegelemző rendszer és szótövesítő", VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, Szegedi Egyetem, 12/2011.
2012
Prószéky, G., and T. Váradi, Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXIV, , Budapest, Akadémiai Kiadó, pp. 352, 2012.
Siklósi, B., G. Orosz, A. Novák, and G. Prószéky, "Automatic structuring and correction suggestion system for Hungarian clinical records", 8th SaLTMiL Workshop on Creation and use of basic lexical resources for lessresourced languages, pp. 29.–34., 2012.
Prószéky, G., "Információ − vagy csak adat? ", In: Czövek J., Dyekiss V., Szilágyi Zs. (szerk.) Világügyelő (Tanulmányok Hoppál Mihály 70. születésnapjára), Budapest, Magyar Vallástudományi Társaság, pp. 499-502, 2012.
Laki, L J., "Investigating the Possibilities of Using SMT for Text Annotation", SLATE 2012 - Symposium on Languages, Applications and Technologies, Braga,Portugal, University of Minho, 06/2012.
Prószéky, G., and C. Merényi, "Language Technology Methods Inspired by an Agglutinative, Free Phrase-Order Language", Multilingual Processing in Eastern and Southern EU Languages: Low-Resourced Technologies and Translation, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 182-206, 2012.
Prószéky, G., "A magyar számítógépes nyelvészet történeti áttekintése", In: Prószéky G., Váradi T. (szerk.) Általános Nyelvészeti Tanulmányok, vol. XXIV, Budapest, Akadémiai Kiadó, pp. 17-45, 2012.
Prószéky, G., "A nyelvtechnológia és a magyar nyelvtudomány", Magyar Nyelv, vol. 108, issue 1, pp. 1-18, 2012.
Orosz, G., and A. Novák, "PurePos – an open source morphological disambiguator", Proceedings of the 9th International Workshop on Natural Language Processing and Cognitive Science, Wroclaw, 2012.
Orosz, G., "PurePos: hatékony morfológiai egyértelműsítő", VI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia, Budapest, 2012.
Laki, L J., "SMT módszereken alapuló szófaji egyértelműsítő és szótövesítő rendszer", VI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia, Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet, 02/2012.
Prószéky, G., and T. Váradi, "Szerkesztői bevezetés", In: Prószéky G., Váradi T. (szerk.) Általános Nyelvészeti Tanulmányok, vol. XXIV, Budapest, Akadémiai Kiadó, pp. 9-16, 2012.
2013
Orosz, G., L J. Laki, A. Novák, and B. Siklósi, "Combining Language-Independent Part-of-Speech Tagging Tools", 2nd Symposium on Languages, Applications and Technologies, Dagstuhl, Germany, Schloss Dagstuhl–Leibniz-Zentrum fuer Informatik, 2013.
Siklósi, B., A. Novák, and G. Prószéky, "Context-Aware Correction of Spelling Errors in Hungarian Medical Documents", Statistical Language and Speech Processing, no. Lecture Notes in Computer Science 7978: Springer Berlin Heidelberg, pp. 248-259, 2013.
Siklósi, B., and A. Novák, "Detection and Expansion of Abbreviations in Hungarian Clinical Notes", MICAI 2013: 12th Mexican International Conference on Artificial Intelligence, vol. 8265, Heidelberg, Springer-Verlag, pp. 318-328, 2013.
Endrédy, I., and A. Novák, "Egy hatékonyabb webes sablonszűrő algoritmus – avagy miként lehet a cumisüveg potenciális veszélyforrás Obamára nézve", IX. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, pp. 297-301, 2013.
Laki, L J., A. Novák, and B. Siklósi, "English to Hungarian Morpheme-based Statistical Machine Translation System with Reordering Rules", Proceedings of the Second ACL 2013 Workshop on Hybrid Approaches to Machine Translation (HyTra), Sofia, Bulgar, Association for Computational Linguistics, pp. 42-50, 08/2013.
Siklósi, B., A. Novák, and G. Prószéky, "Helyesírási hibák automatikus javítása orvosi szövegekben a szövegkörnyezet figyelembevételével", In: Tanács Attila és Vincze Veronika (szerk.) IX. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, Szegedi Tudományegyetem, , pp. 148-158, 2013.

Pages