Publikációk

Export 54 results:
Sort by: Author Title [ Type (Asc)] Year
Book
Prószéky, G., and T. Váradi, Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXIV, , Budapest, Akadémiai Kiadó, pp. 352, 2012.
Book Chapter
Siklósi, B., A. Novák, and G. Prószéky, "Context-Aware Correction of Spelling Errors in Hungarian Medical Documents", Statistical Language and Speech Processing, no. Lecture Notes in Computer Science 7978: Springer Berlin Heidelberg, pp. 248-259, 2013.
Siklósi, B., and A. Novák, "Detection and Expansion of Abbreviations in Hungarian Clinical Notes", MICAI 2013: 12th Mexican International Conference on Artificial Intelligence, vol. 8265, Heidelberg, Springer-Verlag, pp. 318-328, 2013.
Laki, L J., G. Orosz, and A. Novák, "HuLaPos 2.0 – Decoding morphology", MICAI 2013: 12th Mexican International Conference on Artificial Intelligence, vol. 8265, Heidelberg, Springer-Verlag, pp. 294–305, 2013.
Orosz, G., A. Novák, and G. Prószéky, "Hybrid text segmentation for Hungarian clinical records", MICAI 2013, Mexico city, 2013.
Wenszky, N., and A. Novák, "The hypercorrect key witness", VLlxx: Papers presented to Varga László on his 70th birthday, Budapest, Department of English Linguistics, Eötvös Loránd University, 2013.
Orosz, G., L J. Laki, A. Novák, and B. Siklósi, "Improved Hungarian Morphological Disambiguation with Tagger Combination", Text, Speech, and Dialogue, vol. 8082, Berlin, Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg, pp. 280–287, 2013.
Prószéky, G., "Információ − vagy csak adat? ", In: Czövek J., Dyekiss V., Szilágyi Zs. (szerk.) Világügyelő (Tanulmányok Hoppál Mihály 70. születésnapjára), Budapest, Magyar Vallástudományi Társaság, pp. 499-502, 2012.
Prószéky, G., and C. Merényi, "Language Technology Methods Inspired by an Agglutinative, Free Phrase-Order Language", Multilingual Processing in Eastern and Southern EU Languages: Low-Resourced Technologies and Translation, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 182-206, 2012.
Prószéky, G., "A magyar számítógépes nyelvészet történeti áttekintése", In: Prószéky G., Váradi T. (szerk.) Általános Nyelvészeti Tanulmányok, vol. XXIV, Budapest, Akadémiai Kiadó, pp. 17-45, 2012.
Orosz, G., and K. Mátyus, "An MLU estimation method for Hungarian transcripts", Text, Speech, and Dialogue, 2014.
Prószéky, G., and T. Váradi, "Szerkesztői bevezetés", In: Prószéky G., Váradi T. (szerk.) Általános Nyelvészeti Tanulmányok, vol. XXIV, Budapest, Akadémiai Kiadó, pp. 9-16, 2012.
Conference Paper
Laki, L J., "Angol-magyar statisztikai gépi fordító rendszer minőségének javítása", V. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia, Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet, 02/2011.
Orosz, G., L J. Laki, A. Novák, and B. Siklósi, "Combining Language-Independent Part-of-Speech Tagging Tools", 2nd Symposium on Languages, Applications and Technologies, Dagstuhl, Germany, Schloss Dagstuhl–Leibniz-Zentrum fuer Informatik, 2013.
Laki, L., and G. Orosz, "An Efficient Language Independent Toolkit for Complete Morphological Disambiguation", Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14), Reykjavik, Iceland, European Language Resources Association (ELRA), 2014.
Orosz, G., "Egy vertikális nyelvi kereső készítése", VII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Tanszékcsoport, 2010.
Orosz, G., and G. Prószéky, "Hol a határ? Mondatok, szavak, klinikák", X. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, Szegedi Tudományegyetem, 2014.
Laki, L J., and G. Orosz, "HuLaPos2 – Fordítsunk morfológiát", X. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, Szegedi Tudományegyetem, 2014.
Novák, A., G. Orosz, and B. Indig, "Javában taggelünk", VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, Szegedi Egyetem, 12/2011.
Siklósi, B., G. Orosz, and A. Novák, "Magyar nyelvű klinikai dokumentumok előfeldolgozása", VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, 2011.
Novák, A., G. Orosz, and N. Wenszky, "Morphological annotation of Old and Middle Hungarian corpora", Proceedings of the ACL 2013 workshop on Language Technology for Cultural Heritage, Social Sciences, and Humanities, Sofia, Bulgaria, Association for Computational Linguistics, 2013.
Orosz, G., and A. Novák, "PurePos – an open source morphological disambiguator", Proceedings of the 9th International Workshop on Natural Language Processing and Cognitive Science, Wroclaw, 2012.
Orosz, G., "PurePos: hatékony morfológiai egyértelműsítő", VI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia, Budapest, 2012.
Indig, B., "PureToken: egy új tokenizáló eszköz", IX. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, Szegedi Egyetem, 01/2013.
Laki, L J., "SMT módszereken alapuló szófaji egyértelműsítő és szótövesítő rendszer", VI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia, Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet, 02/2012.

Pages