Publikációk

Export 54 results:
Sort by: Author [ Title (Asc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Á
Prószéky, G., and T. Váradi, Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXIV, , Budapest, Akadémiai Kiadó, pp. 352, 2012.
A
Laki, L J., "Angol-magyar statisztikai gépi fordító rendszer minőségének javítása", V. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia, Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet, 02/2011.
Siklósi, B., G. Orosz, A. Novák, and G. Prószéky, "Automatic structuring and correction suggestion system for Hungarian clinical records", 8th SaLTMiL Workshop on Creation and use of basic lexical resources for lessresourced languages, pp. 29.–34., 2012.
C
Orosz, G., L J. Laki, A. Novák, and B. Siklósi, "Combining Language-Independent Part-of-Speech Tagging Tools", 2nd Symposium on Languages, Applications and Technologies, Dagstuhl, Germany, Schloss Dagstuhl–Leibniz-Zentrum fuer Informatik, 2013.
Siklósi, B., A. Novák, and G. Prószéky, "Context-Aware Correction of Spelling Errors in Hungarian Medical Documents", Statistical Language and Speech Processing, no. Lecture Notes in Computer Science 7978: Springer Berlin Heidelberg, pp. 248-259, 2013.
D
Siklósi, B., and A. Novák, "Detection and Expansion of Abbreviations in Hungarian Clinical Notes", MICAI 2013: 12th Mexican International Conference on Artificial Intelligence, vol. 8265, Heidelberg, Springer-Verlag, pp. 318-328, 2013.
E
Laki, L., and G. Orosz, "An Efficient Language Independent Toolkit for Complete Morphological Disambiguation", Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14), Reykjavik, Iceland, European Language Resources Association (ELRA), 2014.
Endrédy, I., and A. Novák, "Egy hatékonyabb webes sablonszűrő algoritmus – avagy miként lehet a cumisüveg potenciális veszélyforrás Obamára nézve", IX. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, pp. 297-301, 2013.
Prószéky, G., B. Indig, M. Miháltz, and B. Sass, Egy pszicholingvisztikai indíttatású számítógépes nyelvfeldolgozási modell felé, , Szeged, Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, pp. 79–87, 2014.
Orosz, G., "Egy vertikális nyelvi kereső készítése", VII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Tanszékcsoport, 2010.
Laki, L J., A. Novák, and B. Siklósi, "English to Hungarian Morpheme-based Statistical Machine Translation System with Reordering Rules", Proceedings of the Second ACL 2013 Workshop on Hybrid Approaches to Machine Translation (HyTra), Sofia, Bulgar, Association for Computational Linguistics, pp. 42-50, 08/2013.
H
Siklósi, B., A. Novák, and G. Prószéky, "Helyesírási hibák automatikus javítása orvosi szövegekben a szövegkörnyezet figyelembevételével", In: Tanács Attila és Vincze Veronika (szerk.) IX. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, Szegedi Tudományegyetem, , pp. 148-158, 2013.
Orosz, G., and G. Prószéky, "Hol a határ? Mondatok, szavak, klinikák", X. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, Szegedi Tudományegyetem, 2014.
Laki, L J., G. Orosz, and A. Novák, "HuLaPos 2.0 – Decoding morphology", MICAI 2013: 12th Mexican International Conference on Artificial Intelligence, vol. 8265, Heidelberg, Springer-Verlag, pp. 294–305, 2013.
Laki, L J., and G. Orosz, "HuLaPos2 – Fordítsunk morfológiát", X. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, Szegedi Tudományegyetem, 2014.
Novák, A., "A Humor új Fo(r)mája", X. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Tanszékcsoport, pp. 303–308, 2014.
Laki, L J., A. Novák, and B. Siklósi, "Hunglish mondattan – átrendezésalapú angol-magyar statisztikai gépifordító-rendszer", IX. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, Szegedi Egyetem, pp. 71-82, 01/2013.
Orosz, G., A. Novák, and G. Prószéky, "Hybrid text segmentation for Hungarian clinical records", MICAI 2013, Mexico city, 2013.
Wenszky, N., and A. Novák, "The hypercorrect key witness", VLlxx: Papers presented to Varga László on his 70th birthday, Budapest, Department of English Linguistics, Eötvös Loránd University, 2013.
I
Siklósi, B., and A. Novák, "Identifying and clustering relevant terms in clinical records using unsupervised methods", 2nd International Conference on Statistical Language and Speech Processing, Grenoble, France, 2014.
Orosz, G., L J. Laki, A. Novák, and B. Siklósi, "Improved Hungarian Morphological Disambiguation with Tagger Combination", Text, Speech, and Dialogue, vol. 8082, Berlin, Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg, pp. 280–287, 2013.
Prószéky, G., "Információ − vagy csak adat? ", In: Czövek J., Dyekiss V., Szilágyi Zs. (szerk.) Világügyelő (Tanulmányok Hoppál Mihály 70. születésnapjára), Budapest, Magyar Vallástudományi Társaság, pp. 499-502, 2012.
Laki, L J., "Investigating the Possibilities of Using SMT for Text Annotation", SLATE 2012 - Symposium on Languages, Applications and Technologies, Braga,Portugal, University of Minho, 06/2012.
Indig, B., and G. Prószéky, "Ismeretlen szavak helyes kezelése kötegelt helyesírás-ellenőrző programmal", In: Tanács Attila és Vincze Veronika (szerk.) IX. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, Szegedi Tudományegyetem, pp. 310-317, 2013.
J
Novák, A., G. Orosz, and B. Indig, "Javában taggelünk", VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, Szegedi Egyetem, 12/2011.

Pages