Publikációk

Export 54 results:
Sort by: Author Title Type [ Year (Desc)]
2013
Indig, B., and G. Prószéky, "Ismeretlen szavak helyes kezelése kötegelt helyesírás-ellenőrző programmal", In: Tanács Attila és Vincze Veronika (szerk.) IX. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, Szegedi Tudományegyetem, pp. 310-317, 2013.
Orosz, G., A. Novák, and G. Prószéky, "Magyar nyelvű klinikai rekordok morfológiai egyértelműsítése", In: Tanács Attila és Vincze Veronika (szerk.) IX. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, Szegedi Tudományegyetem, pp. 159-169, 2013.
Endrédy, I., and A. Novák, "More effective boilerplate removal – the GoldMiner algorithm", Polibits, vol. 48, pp. 79–83, 2013.
Laki, L J., and G. Orosz, "Morfológiai egyértelműsítés nyelvfüggetlen annotáló módszerek kombinálásával", IX. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, Szegedi Egyetem, pp. 331-337, 01/2013.
Novák, A., G. Orosz, and N. Wenszky, "Morphological annotation of Old and Middle Hungarian corpora", Proceedings of the ACL 2013 workshop on Language Technology for Cultural Heritage, Social Sciences, and Humanities, Sofia, Bulgaria, Association for Computational Linguistics, 2013.
Novák, A., and N. Wenszky, "Ó- és középmagyar szóalaktani elemző", IX. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Tanszékcsoport, pp. 170-181, 2013.
Orosz, G., and A. Novák, "Purepos 2.0: a hybrid tool for morphological disambiguation", International conference Recent Advances In Natural Language Processing RANLP, Hissar, Bulgaria, pp. 539-545, 2013.
Indig, B., "PureToken: egy új tokenizáló eszköz", IX. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, Szegedi Egyetem, 01/2013.
Laki, L J., A. Novák, and B. Siklósi, "Syntax Based Reordering in Phrase Based English-Hungarian Statistical Machine Translation", International Journal of Computational Linguistics and Applications, vol. 4, pp. 63–78, 2013.
Miháltz, M., B. Sass, and B. Indig, "What Do We Drink? Automatically Extending Hungarian WordNet With Selectional Preference Relations", Joint Symposium on Semantic Processing, pp. 105-109, 2013.
2012
Prószéky, G., and T. Váradi, Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXIV, , Budapest, Akadémiai Kiadó, pp. 352, 2012.
Siklósi, B., G. Orosz, A. Novák, and G. Prószéky, "Automatic structuring and correction suggestion system for Hungarian clinical records", 8th SaLTMiL Workshop on Creation and use of basic lexical resources for lessresourced languages, pp. 29.–34., 2012.
Prószéky, G., "Információ − vagy csak adat? ", In: Czövek J., Dyekiss V., Szilágyi Zs. (szerk.) Világügyelő (Tanulmányok Hoppál Mihály 70. születésnapjára), Budapest, Magyar Vallástudományi Társaság, pp. 499-502, 2012.
Laki, L J., "Investigating the Possibilities of Using SMT for Text Annotation", SLATE 2012 - Symposium on Languages, Applications and Technologies, Braga,Portugal, University of Minho, 06/2012.
Prószéky, G., and C. Merényi, "Language Technology Methods Inspired by an Agglutinative, Free Phrase-Order Language", Multilingual Processing in Eastern and Southern EU Languages: Low-Resourced Technologies and Translation, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 182-206, 2012.
Prószéky, G., "A magyar számítógépes nyelvészet történeti áttekintése", In: Prószéky G., Váradi T. (szerk.) Általános Nyelvészeti Tanulmányok, vol. XXIV, Budapest, Akadémiai Kiadó, pp. 17-45, 2012.
Prószéky, G., "A nyelvtechnológia és a magyar nyelvtudomány", Magyar Nyelv, vol. 108, issue 1, pp. 1-18, 2012.
Orosz, G., and A. Novák, "PurePos – an open source morphological disambiguator", Proceedings of the 9th International Workshop on Natural Language Processing and Cognitive Science, Wroclaw, 2012.
Orosz, G., "PurePos: hatékony morfológiai egyértelműsítő", VI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia, Budapest, 2012.
Laki, L J., "SMT módszereken alapuló szófaji egyértelműsítő és szótövesítő rendszer", VI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia, Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet, 02/2012.
Prószéky, G., and T. Váradi, "Szerkesztői bevezetés", In: Prószéky G., Váradi T. (szerk.) Általános Nyelvészeti Tanulmányok, vol. XXIV, Budapest, Akadémiai Kiadó, pp. 9-16, 2012.
2011
Laki, L J., "Angol-magyar statisztikai gépi fordító rendszer minőségének javítása", V. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia, Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet, 02/2011.
Novák, A., G. Orosz, and B. Indig, "Javában taggelünk", VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, Szegedi Egyetem, 12/2011.
Tamás, D., M. Ruffai, R. Sólyom, O. Seidl-Péch, L. László, and G. Orosz, "Konferenciabeszámolók", Magyar Terminológia, vol. 4, pp. 107–123, 2011.
Siklósi, B., G. Orosz, and A. Novák, "Magyar nyelvű klinikai dokumentumok előfeldolgozása", VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, 2011.

Pages