Publikációk

Export 17 results:
Sort by: Author Title Type [ Year (Desc)]
Filters: Author is Prószéky, Gábor  [Clear All Filters]
2014
Prószéky, G., B. Indig, M. Miháltz, and B. Sass, Egy pszicholingvisztikai indíttatású számítógépes nyelvfeldolgozási modell felé, , Szeged, Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, pp. 79–87, 2014.
Orosz, G., and G. Prószéky, "Hol a határ? Mondatok, szavak, klinikák", X. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, Szegedi Tudományegyetem, 2014.
Orosz, G., A. Novák, and G. Prószéky, "Lessons learned from tagging clinical Hungarian", International Journal of Computational Linguistics and Applications, vol. 5, issue 2, 2014.
Siklósi, B., A. Novák, and G. Prószéky, "Resolving Abbreviations in Clinical Texts Without Pre-existing Structured Resources", Fourth Workshop on Building and Evaluating Resources for Health and Biomedical Text Processing (BioTxtM 2014), Reykjavík, 2014.
2013
Siklósi, B., A. Novák, and G. Prószéky, "Context-Aware Correction of Spelling Errors in Hungarian Medical Documents", Statistical Language and Speech Processing, no. Lecture Notes in Computer Science 7978: Springer Berlin Heidelberg, pp. 248-259, 2013.
Siklósi, B., A. Novák, and G. Prószéky, "Helyesírási hibák automatikus javítása orvosi szövegekben a szövegkörnyezet figyelembevételével", In: Tanács Attila és Vincze Veronika (szerk.) IX. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, Szegedi Tudományegyetem, , pp. 148-158, 2013.
Orosz, G., A. Novák, and G. Prószéky, "Hybrid text segmentation for Hungarian clinical records", MICAI 2013, Mexico city, 2013.
Indig, B., and G. Prószéky, "Ismeretlen szavak helyes kezelése kötegelt helyesírás-ellenőrző programmal", In: Tanács Attila és Vincze Veronika (szerk.) IX. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, Szegedi Tudományegyetem, pp. 310-317, 2013.
Orosz, G., A. Novák, and G. Prószéky, "Magyar nyelvű klinikai rekordok morfológiai egyértelműsítése", In: Tanács Attila és Vincze Veronika (szerk.) IX. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, Szegedi Tudományegyetem, pp. 159-169, 2013.
2012
Prószéky, G., and T. Váradi, Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXIV, , Budapest, Akadémiai Kiadó, pp. 352, 2012.
Siklósi, B., G. Orosz, A. Novák, and G. Prószéky, "Automatic structuring and correction suggestion system for Hungarian clinical records", 8th SaLTMiL Workshop on Creation and use of basic lexical resources for lessresourced languages, pp. 29.–34., 2012.
Prószéky, G., "Információ − vagy csak adat? ", In: Czövek J., Dyekiss V., Szilágyi Zs. (szerk.) Világügyelő (Tanulmányok Hoppál Mihály 70. születésnapjára), Budapest, Magyar Vallástudományi Társaság, pp. 499-502, 2012.
Prószéky, G., and C. Merényi, "Language Technology Methods Inspired by an Agglutinative, Free Phrase-Order Language", Multilingual Processing in Eastern and Southern EU Languages: Low-Resourced Technologies and Translation, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 182-206, 2012.
Prószéky, G., "A magyar számítógépes nyelvészet történeti áttekintése", In: Prószéky G., Váradi T. (szerk.) Általános Nyelvészeti Tanulmányok, vol. XXIV, Budapest, Akadémiai Kiadó, pp. 17-45, 2012.
Prószéky, G., "A nyelvtechnológia és a magyar nyelvtudomány", Magyar Nyelv, vol. 108, issue 1, pp. 1-18, 2012.
Prószéky, G., and T. Váradi, "Szerkesztői bevezetés", In: Prószéky G., Váradi T. (szerk.) Általános Nyelvészeti Tanulmányok, vol. XXIV, Budapest, Akadémiai Kiadó, pp. 9-16, 2012.
2010
Laki, L J., and G. Prószéky, "Statisztikai és hibrid módszerek párhuzamos korpuszok feldolgozására", VII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, Szegedi Egyetem, 12/2010.