Publikációk

Export 5 results:
Sort by: Author Title Type [ Year (Desc)]
Filters: Author is Balázs Indig  [Clear All Filters]
2014
Prószéky, G., B. Indig, M. Miháltz, and B. Sass, Egy pszicholingvisztikai indíttatású számítógépes nyelvfeldolgozási modell felé, , Szeged, Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, pp. 79–87, 2014.
2013
Indig, B., and G. Prószéky, "Ismeretlen szavak helyes kezelése kötegelt helyesírás-ellenőrző programmal", In: Tanács Attila és Vincze Veronika (szerk.) IX. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, Szegedi Tudományegyetem, pp. 310-317, 2013.
Indig, B., "PureToken: egy új tokenizáló eszköz", IX. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, Szegedi Egyetem, 01/2013.
Miháltz, M., B. Sass, and B. Indig, "What Do We Drink? Automatically Extending Hungarian WordNet With Selectional Preference Relations", Joint Symposium on Semantic Processing, pp. 105-109, 2013.
2011
Novák, A., G. Orosz, and B. Indig, "Javában taggelünk", VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, Szegedi Egyetem, 12/2011.