Publikációk

Export 13 results:
Sort by: Author Title Type [ Year (Desc)]
Filters: Author is Laki, László János  [Clear All Filters]
2014
Laki, L J., and G. Orosz, "HuLaPos2 – Fordítsunk morfológiát", X. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, Szegedi Tudományegyetem, 2014.
2013
Orosz, G., L J. Laki, A. Novák, and B. Siklósi, "Combining Language-Independent Part-of-Speech Tagging Tools", 2nd Symposium on Languages, Applications and Technologies, Dagstuhl, Germany, Schloss Dagstuhl–Leibniz-Zentrum fuer Informatik, 2013.
Laki, L J., A. Novák, and B. Siklósi, "English to Hungarian Morpheme-based Statistical Machine Translation System with Reordering Rules", Proceedings of the Second ACL 2013 Workshop on Hybrid Approaches to Machine Translation (HyTra), Sofia, Bulgar, Association for Computational Linguistics, pp. 42-50, 08/2013.
Laki, L J., G. Orosz, and A. Novák, "HuLaPos 2.0 – Decoding morphology", MICAI 2013: 12th Mexican International Conference on Artificial Intelligence, vol. 8265, Heidelberg, Springer-Verlag, pp. 294–305, 2013.
Laki, L J., A. Novák, and B. Siklósi, "Hunglish mondattan – átrendezésalapú angol-magyar statisztikai gépifordító-rendszer", IX. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, Szegedi Egyetem, pp. 71-82, 01/2013.
Orosz, G., L J. Laki, A. Novák, and B. Siklósi, "Improved Hungarian Morphological Disambiguation with Tagger Combination", Text, Speech, and Dialogue, vol. 8082, Berlin, Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg, pp. 280–287, 2013.
Laki, L J., and G. Orosz, "Morfológiai egyértelműsítés nyelvfüggetlen annotáló módszerek kombinálásával", IX. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, Szegedi Egyetem, pp. 331-337, 01/2013.
Laki, L J., A. Novák, and B. Siklósi, "Syntax Based Reordering in Phrase Based English-Hungarian Statistical Machine Translation", International Journal of Computational Linguistics and Applications, vol. 4, pp. 63–78, 2013.
2012
Laki, L J., "Investigating the Possibilities of Using SMT for Text Annotation", SLATE 2012 - Symposium on Languages, Applications and Technologies, Braga,Portugal, University of Minho, 06/2012.
Laki, L J., "SMT módszereken alapuló szófaji egyértelműsítő és szótövesítő rendszer", VI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia, Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet, 02/2012.
2011
Laki, L J., "Angol-magyar statisztikai gépi fordító rendszer minőségének javítása", V. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia, Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet, 02/2011.
Laki, L J., "Statisztikai gépi fordítási módszereken alapuló egynyelvű szövegelemző rendszer és szótövesítő", VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, Szegedi Egyetem, 12/2011.
2010
Laki, L J., and G. Prószéky, "Statisztikai és hibrid módszerek párhuzamos korpuszok feldolgozására", VII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, Szegedi Egyetem, 12/2010.