Publications

Export 4 results:
[ Author(Asc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Last Name is M  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
M
Mram, K., G. Yang Zijian, and A. Novák, "Cross-lingual Fine-tuning for Abstractive Arabic Text Summarization", Proceedings of the International Conference Recent Advances in Natural Language Processing 2021, pp. 660-668, 2021.  (1.17 MB)
Miháltz, M., B. Sass, and B. Indig, "What Do We Drink? Automatically Extending Hungarian WordNet With Selectional Preference Relations", Joint Symposium on Semantic Processing, pp. 105–109, 2013.
Miháltz, M., B. Indig, and G. Prószéky, "Igei vonzatkeretek és tematikus szerepek felismerése nyelvi erőforrások összekapcsolásával egy kereslet-kínálat elvű mondatelemzőben", XI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2015), Szeged, Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, pp. 298–302, 2015.
Miháltz, M., and B. Sass, "Mit iszunk?: A Magyar WordNet automatikus kiterjesztése szelekciós preferenciákat ábrázoló szófajközi relációkkal", X. Magyar Szám{ítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, Szegedi Tudományegyetem, pp. 109–116, 2014.