Publications

Export 26 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Last Name is L  [Clear All Filters]
2012
Ligeti-Nagy, N., "Kulturális különbségek a mentális lexikonban – szóasszociációs vizsgálat és számítógépes klaszterelemzés", Hálózatkutatás. Interdiszciplináris megközelítések: Inter-MSZT-BOM-Eötvös, Budapest, pp. 50–56, 2012.

Pages