Publications

Export 1 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is W and Author is Kalivoda, Ágnes  [Clear All Filters]
2016
Kalivoda, Á., "Web-alapú kollokációelemzés", Távlatok a mai magyar alkalmazott nyelvészetben, Budapest, Tinta Könyvkiadó, pp. 241–248, 2016.