Publications

Export 1 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is S and Author is Ligeti-Nagy, Noémi  [Clear All Filters]
2015
Ligeti-Nagy, N., "Szövegkorpuszok pontosabb annotiációja gépi elemzéshez", Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában. XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus: Erdélyi Múzeum-Egyesület, pp. 421–429, 2015.