Publications

Export 1 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is S and Author is Endrédy, István  [Clear All Filters]
2015
Endrédy, I., and A. Novák, "Szótövesítők összehasonlítása és alkalmazásaik", Alkalmazott Nyelvtudomány, vol. 15, no. 1–2, pp. 7–27, 2015.