Publications

Export 1 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is P and Author is Prószéky, Gábor  [Clear All Filters]
2016
Prószéky, G., B. Indig, and N. Vadász, "Performanciaalapú elemző magyar szövegek számítógépes megértéséhez", ``Szavad ne feledd!'': Tanulmányok Bánréti Zoltán tiszteletére, Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet, pp. 223–232, 2016.