Publications

Export 1 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is K and Author is Kalivoda, Ágnes  [Clear All Filters]
2018
Kalivoda, Á., "Korpuszalapú vizsgálatok az igekötők körében", Édes Anyanyelvünk, vol. 40, pp. 16, 2018.