Publications

Export 2 results:
[ Author(Desc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Title is F  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
L
Ligeti-Nagy, N., "A főnévi csoportok és ami utánuk marad: Automatikus szintagmakinyerés magyar szövegekből", Távlatok a mai magyar alkalmazott nyelvészetben: Tinta Könyvkiadó, pp. 249–260, 2016.