Publications

Export 1 results:
Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: First Letter Of Title is F and Author is Ligeti-Nagy, Noémi  [Clear All Filters]
Book Chapter
Ligeti-Nagy, N., "A főnévi csoportok és ami utánuk marad: Automatikus szintagmakinyerés magyar szövegekből", Távlatok a mai magyar alkalmazott nyelvészetben: Tinta Könyvkiadó, pp. 249–260, 2016.