Publications

Export 1 results:
Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: First Letter Of Title is E and Author is Sass, Bálint  [Clear All Filters]
Conference Proceedings
Prószéky, G., B. Indig, M. Miháltz, and B. Sass, Egy pszicholingvisztikai indíttatású számítógépes nyelvfeldolgozási modell felé, , Szeged, Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, pp. 79–87, 2014.