Publications

Export 1 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is E and Author is Prószéky, Gábor  [Clear All Filters]
2014
Prószéky, G., B. Indig, M. Miháltz, and B. Sass, Egy pszicholingvisztikai indíttatású számítógépes nyelvfeldolgozási modell felé, , Szeged, Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, pp. 79–87, 2014.