Publications

Export 1 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is E and Author is Kalivoda, Ágnes  [Clear All Filters]
2018
Vadász, N., Á. Kalivoda, and B. Indig, "Egy egységesített magyar igei vonzatkerettár építése és felhasználása", XIV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2018), Szeged, Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet, pp. 3–15, 2018.