Publications

Export 2 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is Scheibl, György  [Clear All Filters]
2018
Kalivoda, Á., "Az igekötős igék szintaxisa korpuszvezérelt megközelítésben", Nyelvészdoktoranduszok dolgozatai (LingDok 17), Szeged, Szegedi Tudományegyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola, pp. 159–176, 2018.
2017
Vadász, N., and B. Indig, "A birtokos esete az ablakkal", LingDok: nyelvész-doktoranduszok dolgozatai, 2017.