Publications

Export 2 results:
Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is Scheibl, György  [Clear All Filters]
Book Chapter
Kalivoda, Á., "Az igekötős igék szintaxisa korpuszvezérelt megközelítésben", Nyelvészdoktoranduszok dolgozatai (LingDok 17), Szeged, Szegedi Tudományegyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola, pp. 159–176, 2018.
Vadász, N., and B. Indig, "A birtokos esete az ablakkal", LingDok: nyelvész-doktoranduszok dolgozatai, 2017.