Publications

Export 2 results:
Author [ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is Scheibl, György  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
Kalivoda, Á., "Az igekötős igék szintaxisa korpuszvezérelt megközelítésben", Nyelvészdoktoranduszok dolgozatai (LingDok 17), Szeged, Szegedi Tudományegyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola, pp. 159–176, 2018.
B
Vadász, N., and B. Indig, "A birtokos esete az ablakkal", LingDok: nyelvész-doktoranduszok dolgozatai, 2017.