Publications

Export 5 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is Kalivoda, Ágnes  [Clear All Filters]
2017
Vadász, N., Á. Kalivoda, and B. Indig, "Ablak által világosan – Vonzatkeret-egyértelműsítés az igekötők és az infinitívuszi vonzatok segítségével", XIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2015), Szeged, Szegedi Tudományegyetem Informatikai Intézet, pp. 3–12, 2017.
Kalivoda, Á., "Hungarian particle verbs in a corpus-driven approach", Computational Linguistics and Intelligent Text Processing - 18th International Conference, CICLing 2017, Budapest, Hungary, April 17–23, 2017, Proceedings: Springer, pp. (In press), 2017.
2016
Indig, B., N. Vadász, and Á. Kalivoda, "Decreasing Entropy: How Wide to Open the Window?", Theory and Practice of Natural Computing: 5th International Conference, TPNC 2016, Sendai, Japan, December 12-13, 2016, Proceedings, Cham, Springer International Publishing, pp. 137–148, 2016.
Kalivoda, Á., "Web-alapú kollokációelemzés", Távlatok a mai magyar alkalmazott nyelvészetben, Budapest, Tinta Könyvkiadó, pp. 241–248, 2016.
2015
Kalivoda, Á., "Collocation Extraction Using the Web as Corpus", Jedlik Laboratories Reports, vol. 3, pp. 25–34, 2015.