Kik vagyunk?

A Natural Language Processing Group tagjai a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kutatói, doktoranduszai, és diploma előtt álló hallgatói akik a nyelvtechnológia különböző szakterületeivel foglalkoznak.

Főbb kutatási területeink:

  •     statisztikai gépi fordítás
  •     klinikai dokumentumok feldolgozása
  •     korpusznyelvészeti alkalmazások
  •     morfológia
  •     szófaji egyértelműsítés
  •     helyesírás javítás
  •     performancia alapú elemzés

A csoport a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Multidiszciplináris Műszaki és Természettudományi Doktori Iskoláján belül működik.


 

Tagok

Prof. Gábor Prószéky

Az első hazai nyelvtechnológiai kutatás-fejlesztésre specializálódott vállalkozás, az éppen 20 éve létrehozott, és nyelvhelyességi, szótár- és fordítóprogramjaival ismertté vált MorphoLogic cég egyik alapítója és az 1991-es indulástól kezdve igazgatója. A PPKE Információs Technológiai Karának egyetemi tanára, 2006 óta a kar innovációs dékánhelyettese. Végzettségét tekintve programtervező matematikus, valamint általános és alkalmazott nyelvész, később megszerezte a nyelvtudomány kandidátusa, majd az MTA doktora címet.

Az MTA Szótári Munkabizottságának elnöke, az MTA közgyűlési képviselője, tagja az ELRA nemzetközi nyelvtechnológiai szervezet igazgatóságának, az európai nyelvtechnológia jövőjét alakító META-NET Vision Groupnak és a META Technology Councilnak és számos más tudományos testületnek. Az Európai Közösség számítógépes nyelvfeldolgozással kapcsolatos fórumainak szakértője és gyakori előadója, mintegy 30 hazai és nemzetközi számítógépes nyelvészeti K+F projekt vezetője.

Több mint 120 tudományos publikációja mellett három könyvet is írt az emberi nyelvek számítógépes feldolgozásáról.

Munkásságáért 2000-ben Széchenyi-díjat kapott. További díjai: Kalmár László-díj (1995), Gyúrós Tibor-díj (2002), Brassai Sámuel-díj (2005), Magyar Informatikáért szakmai érem (2005), Az Év Informatikai Oktatója – különdíj (2009), Gábor Dénes-díj (2010).

    Endrédy István

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen végzett szoftver mérnökként 1999-ben (mesterséges intelligencia és robotika szakirányon). 2004-ben a Pázmány Péter Katolikus Egytemen szerzett teológiai diplomát. 2012-től a Pázmány Péter Katolikus Egyetem PhD hallgatója, ahol nyelvtechnológiai feladatokkal és webfejlesztéssel foglalkozik.

 

Indig Balázs

Káoszos

 

    Laki László

Diplomáját 2009-ben szerezte a Pázmány Péter Katolikus Egytemen nyelvtechnológia szakirányon. 2009-től ugyanitt PhD hallgató, melynek keretében fő kutatási területe a statisztikai módszerek nyelvi alkalmazása, elsősorban gépi fordításra.

 

dr. Miháltz Márton

Diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte programozó matematikus és általános nyelvész szakon. PhD fokozatát a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen kapta meg 2010-ben. Főbb kutatási területei a jelentés-egyértelműsítés gépi fordítás során, koreferencia-feloldás, opinion mining, és szemantikus információ kinyerés.

   Novák Attila

Informatikus, elméleti nyelvész. Szoftverfejlesztéssel 1990 óta, számítógépes és elméleti nyelvészettel 1995 óta foglalkozik. Nevéhez fűződik számos nyelv morfológiájának formális leírása és a morfológiai elemző elkészítése. A magyar, német, francia és spanyol nyelveken kívül kis uráli nyelvekhez – komi, udmurt, mari, nganaszan, tundrai nyenyec, manysi – is készített morfológiai elemzőt.


    Orosz György

Programtervező-matematikus végzettségét az Eötvös Loránd Tudományegyetemen  szerezte 2010-ben, majd ez év szeptemberétől a Pázmány Péter Katolikus Egyetem PhD hallgatója, ahol morfológiai egyértelműsítéssel foglalkozik.

 

dr. Sass Bálint

Diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte 2003-ban programozó matematikus szakon. PhD fokozatát 2011-ben a Pázmány Péter Katolikus Egytemen kapta meg. Kutatási területei a korpusz nyelvészet és gépi fordítás.

 

Siklósi Borbála

Diplomáját 2009-ben szerezte a Pázmány Péter Katolikus Egytemen nyelvtechnológia szakirányon. 2011-től ugyanitt PhD hallgató, melynek keretében fő kutatási területe a zajos szövegek feldolgozása, különös tekintettel a magyar nyelvű klinikai szövegek kezelésére alkalmazott módszerek.

 

Yang Zijian Győző

Diplomáját 2013-ban szerezte a Pázmány Péter Katolikus Egytemen nyelvtechnológia mester szakán, ahol elsősorban a kínai nyelv sajátosságaival foglalkozott. 2014-től ugyanitt PhD hallgató, melynek keretében fő kutatási területe a statisztikai gépi fordítás és annak kiértékelési módszerei.