Digitális konzílium

A legtöbb kórházban az orvosi feljegyzések tárolása csupán archiválás, illetve az egyes esetek dokumentálása céljából történik. Az így felhalmozódott adattömegek felhasználása jelenleg csupán az egyes betegek kórtörténetének visszakeresésére korlátozódik. A nyelvtechnológia, a számítógépes ontológiák és a statisztikai szövegfeldolgozó algoritmusok lehetővé tennék a folyó szövegekben rejlő összefüggések, rejtett struktúrák felfedését, a feljegyzésekben található információhalmaz elérését, abból tudás kinyerését.
 
Az angol nyelvterületen az ilyen irányú kutatások előrébb járnak, azonban alkalmazhatóságuk a magyar nyelv sajátosságai miatt sokszor nem egyértelmű, továbbá számos olyan nyelvi erőforrás, ami az angol nyelvre hozzáférhető, magyarra nem létezik. Az orvosi dokumentumok feldolgozása során nem csak a magyar nyelv nyelvtani sajátosságait kell figyelembe venni, hanem az orvosi szövegekre különösen jellemző nehéz, olykor hiányos szintaktikai szerkezeteket, rövidítéseket, idegen kifejezéseket is kezelni kell.
 
Ezen tapasztalatok alapján fogalmazódott meg az igény, hogy a magyar nyelvű klinikai dokumentumok feldolgozását a más nyelveken már létező alkalmazások adaptálása, továbbfejlesztése és alkalmazhatóvá tétele révén aktívan kutatott területté tegyük, tekintettel a kutatás várható hasznára.
Hosszútávú célunk egy olyan keretrendszer készítése, amely orvosi dokumentumokat feldolgozva segíthet a klinikai szakembereknek új összefüggések feltárásában.