PurePos 2.0 egy hibrid morfológiai egyértelműsítő rendszer

TitlePurePos 2.0 egy hibrid morfológiai egyértelműsítő rendszer
Publication TypeConference Proceedings
Year of Publication2014
AuthorsOrosz, G., and A. Novák
EditorTanács, A., V. Varga, and V. Vincze
Conference NameIX. Magyar Szám{ítógépes Nyelvészeti Konferencia
Pagination373-377
PublisherSzegedi Tudományegyetem, Informatikai Tanszékcsoport
Conference LocationSzeged
ISBN978-963-306-246-3
Keywordsnovak