Szövegkorpuszok pontosabb annotiációja gépi elemzéshez

TitleSzövegkorpuszok pontosabb annotiációja gépi elemzéshez
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2015
AuthorsLigeti-Nagy, N.
Conference NameTöbbnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában. XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus
PublisherErdélyi Múzeum-Egyesület
Keywordsnoemi